Thym

Camomille

Thyme plant
Chamomile – Plectranthus amboinicus
Cây húng chanh
Củ Sả – Tía tô – Cây hẹ